Публикации

Показват се публикации от февруари, 2020

Обредността на Белия кукер в Странджа

Изображение
ОБРЕДНОСТТА НА БЕЛИЯ КУКЕР НА СТРАНДЖА От публикация на К. М. във фейсбук Населението, което от хилядолетия живее във вътрешността на Странджа планина е генетически обединено от обща обичайно-обр една система. Това е районът на рупската етнографска група, чиито най-отличителни особености са свързани с няколко обряда, които не се срещат никъде другаде в България – това са култа към Св. Св. Костадин и Елена в огнения му аспект и старото обредно представление Бял кукер. Ясно е, че тези обреди имат предгръцки произход и са били общи за целия егейски свят, което говори за една приемственост, продължила около четири хилядолетия. В Странджа до най-късен исторически период се запазва значително многобройно тракийско население, което устойчиво съхранява своите традиции. Това население първо се славянизира, но влиза в контакт и с византийския културен кръг. Когато по тези земи идват турците, те завладяват една област, над която не е упражняван едностранен военнополитически контрол. Така