Епилог с тъжна усмивка


За неспециалистите, затруднени от административния език на текста ще кажа, че се готвехме да създадем рая на социалните услуги в Борово в годините между 2016 и 2020. Той не се случи и никога няма де се случи. Изминалите две години (2016 и 2017) го доказват. Управленските длъжности в социалните услуги предизборно бяха обещани на жените, приятелките и съратничките на местните „големци“. Големците също имат любопитна еволюция, на времето се сприятелили с беленските ченгета, още когато едните са били милиционери, а другите – криминално проявени и арестувани от милиционерите. В правилното разпределение на живия труп на социалните услуги се вредиха и чедата на местни босове, тези които финансираха триумфа на ГЕРБ през 2015 г. Жените пък на трети вид местни спонсори - феодали, т. нар. „стопански ръководители“, заживяха спокойно, защото делото, заведено за липсващите лични средства на потребители с умствени увреждания от услугите в Брестовица, не се знае как ще завърши и дали изобщо ще завърши. Дано да завърши, това ще е частица справедливост!


            В Община Борово настана мир, покой и справедливо разпределение на благата между управляващата върхушка. Започна саморазправата със „строителите“ им. За мен няма по-гнусно време в почти тридесетте години, които преживях в Борово. Радвам се, че не бях там.
            Един съществен факт – за две години (2016 и 2017) от общинските дейности доброволно или доброзорно напуснаха над 60 души, голяма част от тях хора с висше образование. Всеки непредубеден човек може да си представи какво означава това за една малка селска община с около 6000 души население.
            Свидетелите на събитията може би се изненадват, че спестих да разкажа за борбата срещу допуснатите нарушения и прегрешения в ДДЛРГ - село Брестовица до 2011 г. и в началото на 2012-а година. Не помня кога взех това решение, но сега, когато пиша края на книгата, то ми изглежда правилно. Вече съм на 51 години и осъзнавам, че правдата и справедливостта отсъстваха и още дълго ще отсъстват от специализираната работа с хората с увреждания. Още дълго ще отсъстват и от българския професионален и обществен живот.
            Радвам се, че успях накратко да разкажа за добрите дни на съзиданието. Съжалявам, че не се въздържах да правя паралели преди/сега.
            Вярвайте ми, добри години бяха! Много работа свършихме и това ни беше и най-голямата грешка!
            Та, така тръгнахме си от Борово – ние, една част от участниците в настоящия разказ заради реченото и стореното; заради това що рекохме, че и взехме, че го сторихме. Накрая от всичко речено и сторено остана тази книга. И това е нещо!

Послепис
            На 27 октомври 2015 г. в. и. длъжността кмет на Община Борово Илияна Георгиева получи информация, че новият проект на общината за услуги в домашна среда е спечелен, на общината се предоставя сумата от почти половин милион лева за заплати, осигуровки, разходи по дейностите и за закупуване на специализирано транспортно средство за хора с увреждания. Прилагам писмото на финансиращия орган.
Послепис след послеписа
 Държа да спомена, че новите управници на Община Борово не се задоволиха с колективно оттегляне на управленския екип за мандат 2011 – 2015 – Георги Георгиев, Илияна Георгиева, Павлина Енева, съответно, кмет, заместник – кмет и секретар на Община Борово. Както казах още на 26 октомври и аз доброволно напуснах работата си в ЦСРИ „Детелина“. Новият кмет, който водеше яростна предизборна кампания не само срещу управленския екип, съставен от образовани и подготвени хора, но и въобще срещу образованите хора. След встъпването си в длъжност той пожела и получи доста оставки. За всички беше ясно, че е дошло времето на най-безумният реваншизъм, който доведе общината до крах във всички дейности. За две години над 60 души в работоспособна възраст, с доказана професионална компетентно загубиха работата си, това обезкръви общината. Кръвен данък.
Освен реваншизма на новите властници, те не се отказаха да тиражират доста клевети. Може би „Речено – сторено“ щеше да излезе без този последен текст, но публикация във в. „Утро“ от края на януари 2017 г. казваше „Само за една година Борово преодоля дефицита и осигури резерв в бюджета“. Авторът на настоящата книга пък твърди, че текста на заглавието не отговаря на истината. Никакъв дефицит не е преодоляван, защото такъв не е имало. От разговор със журналистката Виктория Иванова, подписала материала, разбрах, че от Община Борово е изпратен имейл до вестника с информацията. Държа да кажа, че в. „Утро“ заяви, че ще ми даде право на отговор или мнение. Отказах се да пиша във вестника, защото реших, че публикацията ще мине и ще замине, разбира се написах каквото мисля по темата на стената си във фейсбук. Този послепис включвам в книгата си, за да остане истината за информация на следващите поколения истината.
В коментар под електронната публикация във фейсбук страницата на в. „Утро“ написах следното: „Финансовата 2015 г. Община Борово приключва с наличност в бюджета, както следва: в държавните дейност със 148 649 лв,, в местните дейности - 130 265 лв. Тези суми на разговорен език общинарите наричат „преходни остатъци“. Или в началото на 2016 г. преходните остатъци в бюджета на Община Борово са горепосочените. Информацията, която пиша е съгласно т. 7 от „Анализ на изпълнението на приходната част на бюджета на Община Борово“ в „Обяснителна записка към Отчета за касовото изпълнение на бюджета и на сметките за средствата от Европейския съюз на Община Борово към 31.12.2015 г.“
Както вероятно журналистите от в. „Утро“ знаят, информацията за бюджетите на общините винаги е публично достъпна на сайтове им. Документът е подписан Директора на дирекция и главен счетоводител на Община Борово, а отчетът е приет от Общинския съвет единодушно. Докладните записки също са достъпни на сайта на Община Борово.“
Сдобих се с хартиеното издание в. „Утро“ и там прочетох целия текст. Както казах публикацията е подписана от Виктория Иванова, но информацията е подадена от Община Борово: „Най-забележителното в бюджета за тази година е увеличението на резерва за неотложни и непредвидени разходи в размер на 217 066 лв, посочват от общинска администрация.
Те припомнят, че бюджет 2016 беше небалансиран от гледна точка на неразплатените 270 000 лв, които останаха от 2015 г., включително договори с охранителни фирми, застрахователни и мобилни компании. Това доведе и до незадоволително разпределение на разходите за дофинансиране на държавните и местни дейности. ..., а друг важен аспект е, че няма да има дофинансиране на общодържавните дейности, както досега.“
В следващите дни направих достъпни на стената си във фейсбук обяснителните документи, по отчета на Бюджет 2015-а г. и приетият Бюджет 2016-а на Община Борово. Както казах и по-горе  той завършва с преходен остатък от 278 914 лв, от които 148 649 са в държавните дейности, а 130 265 - в местните. До колкото аз мога да смятам разликата между твърдения в публикацията дефицит от 270 000 лв и преходният остатък е 8 914 лв в полза на остатъка. Или няма как да е вярна информацията, че има дефицит от 270 000 лв, при положение, че преходният остатък е по-голям с почти 9000 лв.
От тези 278 914 лв., преходен остатък от Бюджет 2015 в Бюджет 2016 г., най-голям е приноса на дейност „Общинска администрация“, той е в размер на 16 908 лв от държавни дейности и на 27 650 лв. в местни дейности. Или от всичките 278 914, приносът на общинска администрация в преходния остатък от 2015 за 2016-а е 44 556 лв. В „Пояснителни сведения към годишния финасов отчет“, в раздел ІІІ „Информация за състоянието и изменението на активите, пасивите, приходите и разходите“ Директорът на дирекция „Обща администрация“ посочва: „задълженията към доставчиците към 31.12.2015 г. са със 184 496,75 лв. повече спрямо предходната година...“, отдолу са разбити по отчетни групи. Следва обяснението на директора на Дирекция „Обща администрация“: „Практиката в община Борово е възнагражденията на персонала за текущия месец да се изплащат в началото на следващия месец. Задълженията, които са отразени към 31.12.2015 г. към персонала, към ДОО, НЗОК, ДЗПО и задълженията за данъци са за заплати на персонала за месец декември 2015 г., които в началото на месец януари 2016 г. ще бъдат погасени.“ Прилагам цитираните документи в настоящата книга, сдобила съм се с тях от сайта на Община Борово, раздели „Новини“ и „Финансови отчети“.

От "Речено-сторено"

Коментари

Популярни публикации от този блог

Добре дошли в Странджа!

Билките и техните магии за любов и раздяла

Бразая в селата Батин, Горно Абланово и Екзарх Йосиф