Глава пета. Общинско предприятие „Обществено хранене и социални услуги“


Нели Цветкова в новия офис на ОП ОХСУ
През 2013 г. Община Борово реши да създаде Общинско предприятие «Обществено хранене и социални услуги». То е специализирано звено, което се финансира от общинския бюджет, от собствени приходи и други източници – проекти и програми. Отговаря за: приготвянето и доставката на храната на децата и учениците в звената на бюджетна издръжка; на децата и лицата с увреждания, на лицата в нетрудоспособна възраст, на военноветераните, военноинвалидите по домовете; предоставянето на услугите „домашен санитар – домашен помощник”, „приготвянето и доставянето на храна – кетъринг” на лица с настоящ адрес в община Борово. (102 – Автомобилите на ОП ОХСУ)
Към началото на сформирането си предприятието доставяше храна на 198 лица с увреждания, военноветерани и хора в надтрудоспособна възраст, потребители на услугата «домашен социален патронаж» и кетъринг на 20 лица. Храна се доставяше и на 160 деца, ученици и младежи от ОДЗ и СОУ в град Борово и на потребителите на четирите социални услуги – ДДЛРГ, Защитено жилище и двата дневни центъра за деца с увреждания.
            През 2013 г. стартира работата по проект „Подкрепи ме!”, схема „Помощ в дома” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. В началото по проекта бяха наети 30 безработни лица от всички населени места в общината - 15 домашни помощника и 15 домашни санитари. Те доставяха услуги в обичайната домашна среда на 63-а потребители, от които 29 лица с увреждания и 34 самотно живеещи възрастни хора. (103 – Директорът Нели Цветкова обучава домашните помощници)
От 1 април 2014 г. Общинско предприятие «Обществено хранене и социални услуги» пое т. нар. „устойчивост“ на услугите „домашен помощник“ и „домашен санитар“. „Устойчивост“ се нарича ангажимента на общината за определен срок след приключването на проект, финансиран с пари от ЕС, да финансира услугата със средства от общинския бюджет. По схема „Помощ в дома“ това беше задължително изискване. Или за една година Община Борово плащаше заплати на  десет души да обслужват между 20 и 30 от най-нуждаещите се потребители. Средствата бяха от икономии на общински пари, следствие на по-добрия контрол на разходите в предприятието.
            Към началото на 2014 г. в социалната сфера на Община Борово имаше разкрити 109 работни места в осемте услуги, а 260 деца и лица с увреждания получаваха подкрепа. В Община Борово хората с увреждани са почти 10 % от населението или приблизително около 680 души. През 2014 г. хората вече знаеха за съществуването на всички налични услуги и търсеха помощ и подкрепа от специалистите в тях. Това означаваше, че сме си свършили добре работата и в информационните кампании, които организирахме. (104 – Нели Цветкова в офиса на предприятието)
Социални услуги получаваха и около 150 самотноживеещи възрастни. За населението на община Борово, където хората в надтрудоспособна възраст са една трета от населението, това обаче бе недостатъчно. За да се работи по посока на доставянето на услуги и на други хора в неравностойно социално положение се създаде Общинското предприятие „Обществено хранене и социални услуги”.
Освен това предприятието беше формата, която пресече злоупотребата с общински средства от страна на недобросъвестни служители и кметове. Това е една от причините в настоящия мандат (2015 – 2019) върху нещастното предприятие да се посипе толкова гняв от засегнатите хора. Разрушаването на предприятието обедини засегнатите и ги накара да положат безпрецедентни усилия за отстраняване на всяка цена на кмета Георги Георгиев. На модерния въпрос: „Кой?“ ще отговоря така: спомнете си кой наддаваше най-яростния вой срещу злощастното предприятие и ще откриете, чии интереси за лично облагодетелстване е пресякло съществуването му.
Тук вече е необходимо да кажа, че социалната сфера на общината и въобще възпрепятстването на разхищението на общински средства, пресичането на практиката кметовете да се чувстват като феотдали, бяха сред важните причини, които направиха борбата срещу Георги Георгиев толкова безпощадна. Или отстраняването на Георги Георгиев и екипа му имаше своята изконна връзка с реченото и стореното. Колкото повече неща казваше кмета и изпълняваше екипът, толкова по-консолидирани срещу него бяха противниците. Няма да крия, че създаването на предприятието стана на косъм, едва прецедено през зловещата съпротива.
Трудно беше на Нели Цветкова да се бори с пропагандата и агитацията на местните кметове, които от години считаха социалните патронажи за свое собствено местно предприятие, подкрепящо личните им кампании, гости и изяви. Все пак тя бавно напредваше в спечелването на сърцата на хората. Спомням си и как полека лека колективът на предприятието, пръснат в четири населени места, започна да се чувства като един, да има общи планове и да ги изпълнява. Помня участието на служителите във всички общински инициативи, благодарността им, че снимам и тях за общинските вестници, помня помощта за Празниците на рибата, за кулинарните изяви в „Детелината“ и за последния кетърниг, който подготвиха самостоятелно за 5 септември 2015-а, и който беше по-добър от всички, подготвяни от фирми преди това. (105 – 5 септември 2015)
Знам, че и сред служителите на ОП ОХСУ имаше такива, които се почувстваха засегнати от новия контрол в дейността „Домашен социален патронаж“ и повярваха на лъжите, клеветите и обещания. Няма да ги съдя, както вероятно не ги съди и Нели. За съжаление, днес, когато предприятието вече съществува само формално, те си дадоха сметка за това, колко много са били лъгани. Знам, че съжаляват най-много от всички, които гласуваха срещу нас, защото на гърба си изпитаха „доброто“, което им обещаха. Желая им здраве и търпение! Искам само да знаят, че предприятието бе създадено не за да ги ощети, а за да им помогне и подкрепи. Работата по визията на предприятието не спираше нито за миг, Нели Цветкова вложи в ОП ОХСУ толкова сили и енергия, колкото във всичките си книги, взети заедно. Коментари

Популярни публикации от този блог

Добре дошли в Странджа!

Билките и техните магии за любов и раздяла

Бразая в селата Батин, Горно Абланово и Екзарх Йосиф