НЕ на реваншизма в политическия живот! 2007 – 2011


        
За пореден път на изборите през ноември 2007 г. градоначалникът е сменен – за кмет на Община Борово е избран д-р Иван Попов от листата на ГЕРБ. Началото на неговото управление е затрупано в дебел, непроходим сняг, който след наводнението от 2006 г. е поредното голямо бедствие, сполетяло общината. Бедственото положение продължава от 2 до 7 януари 2008 г. За пръв път в дейността на най-старата социална услуга – Домашен социален патронаж, е прекратен разносът на храна за три дни.
За всеки кметски мандат може да се говори и добро, и не дотам добро. Тъй като това е юбилеен филм, си позволявам да пропускам негативните явления в обществения живот и да акцентирам с предимство на културните събития и най-вече на тези около общоградските и юбилейни чествания. Разбира се, добре е най-важните обществени събития да са част от филма, но понякога един малко значим, но любопитен факт се запомня с предимство.
В началото на мандата е необходимо да се вземе решение какво да се прави с Дома за деца, лишени от родителски грижи в Брестовица, който е прехвърлен в отговорност на община Борово с промяна на Закона за народната просвета, считано от 01.07.2007 г. Решението е да се кандидатства с проекти, тъй като Домът е предвиден за пре-структуриране в държавните стратегически документи.
За 2008 г. се случват следните културни събития:
На 16 май 2008 г. се провежда тържествен концерт по повод 110-годишнината на читалище „Искра 1898“.
На 5 септември 2008 г. е открит Фолклорен фестивал „От Дунав до Балкана“. Фестивалът се провежда под патронажа на министъра на културата Стефан Данаилов и на кмета на Община Борово – д-р Иван Попов. Първото издание събира 700 самодейци.
Още през 2008 г. Община Борово кандидатства с три социални проекта и взема решение за разкриване на две нови услуги, делегирани дейности, с които да се подобри животът на децата и младежите от Дома. От петте инициативи не се реализира само проект по ФАР за разкриване на Дневен център за възрастни с увреждания. Двата спечелени проекта и двете услуги, делегирани от държавата дейности, започват едновременно съществуването си в периода октомври – декември 2009 г. На 28 декември Защитеното жилище е открито лично от изпълнителния директор на АСП Ивайло Иванов и от министъра на труда и социалната политика Тотю Младенов. От този момент нататък в община Борово може да се говори за развита мрежа от услуги – от две – в края на 2007 г., до шест – в края на 2009 г., и десет – в средата на 2014-та. През 2008 г. Община Борово печели и първия проект за подобряване на условията за живеене в Дома в Брестовица, финансиран от Фонд „Социална закрила“.
2009 г. е юбилейна за град Борово. Преди тържествата около датата 5 септември се провежда 15-годишният юбилей на танцовите формации „Ритмика“ и „Искрица“ към Народно читалище „Искра 1898“.
По традиция за 25-ата годишнина Общината издава юбилеен брой на вестника и юбилейна книжка, в нея е „заснимано“ моментното състояние на общината:
1. Общинска администрация – Борово предоставя на гражданите следните административни услуги – гражданска регистрация и административно обслужване, устройство на територията, общинска собственост, търговия и транспорт, екология и селско стопанство, данъчни услуги.
2. Образование – функционира СОУ „Св. Климент Охридски“ – град Борово, разкрито през учебната 2000 – 2001 г., с профилирана паралелка; в училището се обучават 255 ученика в 13 паралелки от І до ХІІ клас; ОДЗ „Славейче“ е трансформирано през 1997 г. – има яслена група и групи за целодневно обучение и възпитание на деца от 3 до 7 години. През 2008 г., поради промяна на нормативите на директорите на ЦДГ/ОДЗ, трите едногрупни детски градини в селата Батин, Горно Абланово и Обретеник са преобразувани във филиали на ОДЗ – Борово. През 2009 г. в ОДЗ „Славейче“ – Борово, и трите филиала се отглеждат и възпитават 114 деца, от които 15 – в село Батин; 22 – в село Горно Абланово; 26 – в село Обретеник;
3. Читалищно дело – библиотека с богат книжовен фонд – 47 000 тома; към читалището функционират две танцови формации; от 2008 г. – Фолклорен фестивал „От Дунав до Балкана“;
4. Социални услуги:
– Домашен социален патронаж – общинска отговорност от 2003 г. Капацитет и численост на персонала се увеличават ежегодно – от 2008 г. ДСП е с капацитет 231 места: 67 – в град Борово; 37 – в село Обретеник; 67 – в село Екзарх Йосиф; 60 – в село Горно Абланово; персонал – 15 щата, две кухни майки в Борово и Горно Абланово, които извършват доставка на храна и в селата Брестовица, Волово, Батин.
– ЦСРИ – с капацитет 90 места;
– Защитено жилище – с капацитет 8 места;
– Дневен център за деца с увреждания – с капацитет 20 места;
– Доставка на услуга домашен помощник/социален асистент – капацитет 64 места за цялата община по ОПРЧР;
– Дневен център за децата от ДДЛРГ „Св. Иван Рилски“ – с капацитет 33 места по ОПРЧР;
5. Три пенсионерски клуба в град Борово; в града функционира общинско ръководство; през май 2009 г. се провежда фестивал на градската песен за клубовете от цялата община – „Талантът възраст няма“;
6. Туристическо дружество „Белите брези“;
7. Ловна дружинка;
8. Футболен клуб „Борово 2000“;
9. Общинска организация на сержантите и офицерите от запаса и резерва.
10. Общинско предприятие „Горски фонд и чистота“, създадено през 2006 г. – управлява две ключови дейности – сметосъбиране и поддръжка на депо и общински горски фонд, осигуряващ работа на 15 служители във всички населени места. Първи директор на предприятието е Георги Георгиев – кмет на Община Борово през настоящия мандат.
11. Фирми:
– „ТРИКО“ ООД – осигурява работа на 300 души;
– ПТК „Елком“;
– „Икон – ООД“;
– „Бороимпекс“ АД;
– „Дива комерс – 95“ ЕООД;
– ЕТ „Пламен Пенчев – А“;
– „Готекст“ ЕООД;
– „Спирала“ ЕООД;
– „Червен 2000 – ООД“;
– ПК „Единство“;
– ЗКПУ „Горна Манастирица“;
– ЗКПУ „Горазд“.
12. Териториално поделение на „Български пощи“, клонове на банките ДСК – АД и СКБ;
13. Общински служби. „Земеделие и гори“; отдел „Социална закрила“ и специалист „Закрила на детето“ към ДСП – Бяла, филиал на ДБТ – Бяла.
В програмата по отбелязване на юбилея са включени по традиция поредици от мероприятия, основно място сред които заема Второто издание на Фолклорен фестивал „От Дунав до Балкана“. За съжаление, Община Борово не успява да реализира по-голямата част от тях. Сутринта на 5 септември е открит фестивалът, открит е жп прелез, в присъствието на областния управител на Русе, в ранния следобед децата се събират на пленер, след който се урежда изложба. Тече първият състезателен ден на Фолклорен фестивал „От Дунав до Балкана“. Причината юбилейните чествания да бъдат прекратени е обявеният вечерта на 5 септември национален траур след нещастието с 15 наши сънародници, загинали във водите на Охридското езеро.
През ноември 2009 г. Борово почита 100-годишнината от рождението на краеведа Ради Колев, който, за съжаление, вече не е между живите.
Следващата 2010 година кметът Попов определя като „трудна“ заради икономическата криза. Всъщност множество инициативи я правят изключително богата в културен план.
Като че ли 2010 г. компенсира това, че през юбилейната 2009 г. повечето от планираните мероприятия не се случват.
През 2010 г. почетният гражданин на Борово Христо Черняев навършва 80 години. През 2008 г. трябва да излезе книгата му с есета „Апостоли на българския дух“, но поради недостиг на средства излизането се бави. То е подпомогнато с 1 000 лв. от Община Борово.
На 5 май 2010 г. се възстановява традицията да се отбелязва 9 май като Ден на победата, поводът е 65-ата годишнина от края на Втората световна война.
Честването на 5 септември се провежда в три последователни дни – 3, 4 и 5 септември – с поредица мероприятия. На 3 септември 2010 г. се провежда незабравимият „Един пазарен ден от началото на ХХ век“. Той е замислен като възстановка, много модерна напоследък в културния живот, но всъщност се получава театър на открито, в който участие вземат повече от 100 боровчани от 4 до 87-годишна възраст. В ранната утрин на 3 септември от раклите са извадени всички налични автентични тъкани: губери, ленени кърпи, носии, налъми, платове, дори шевна машина „Сингер“. В петък, пазарния ден на Борово, майсторите разпъват сергии, замирисва на пържени мекички, които могат да се опитат още топли. Вестникарчета раздават, вместо да продават, вестника. Сред бъчварите, сарачите, обущарите, дърводелците и ваксаджийчетата обикалят чорбаджийското семейство, попът и даскалът с дечицата. Кметът идва последен с костюм, бомбе и пъстра каруца. Майсторицата шивачка забравя, че трябва да шие дрехи и разпродава платовете на зелено. Смях, веселие, закачки, хиляди снимки и много спомени.  
Вечерта на 5 септември – в официалната част, по случай 65-ата годишнина от края на Втората световна война, останалите живи ветерани са наградени с грамоти от кмета на Община Борово – д-р Иван Попов, и с юбилейни медали от президента Първанов.
През 2010 г. самодейци от читалищата в селата Горно Абланово, Обретеник и Брестовица се завръщат с отличия от Националния събор „Копривщица 2010“.
На 11.05.2010 г. е подписан договорът за един от най-големите проекти в община Борово – за цялостна реконструкция на водопроводите в селата Батин, Горно Абланово и Екзарх Йосиф, на стойност приблизително 11 млн. лева. Проектът започва реализацията си едва през 2012 г. и приключва през 2014 г.
На 29 април 2011 г., в навечерието на 24 май, СОУ „Св. Климент Охридски“ отбелязва 125-годишния си юбилей.
В началото на годината, с пари по проекти от национални програми, Община Борово изгражда две детски площадки в централната част на града, за откриването на които пристига настоящият президент Росен Плевнелиев, тогава в качеството си на министър на регионалното развитие.
Празничният афиш за 5 септември 2011 г. е изключително богат със самодейни и гостуващи мероприятия – провежда се Четвъртото издание на фестивала, на 5 септември гостува кулинарното шоу на Ути Бъчваров, в кулинарна надпревара участват 6 пенсионерски клуба. Победителят – клуб „Здравец“ – взема участие в телевизионното предаване „Бързо, лесно, вкусно“ през декември същата година.
Фолклорният фестивал „От Дунав до Балкана“ събира вече 1 500 самодейци в 7 състезателни категории.
През 2011 г. за почетен гражданин на община Борово е обявен посмъртно Иван Илиев, родом от с. Батин.
За пръв път в Борово гостува шоуто „Багатур“; то показва традиционни за прадедите ни бойни техники, умения и битки.
Малко преди поредните местни избори приключва основният ремонт в сградата на ЦСРИ „Детелина“ и министърът на труда и социалната политика Тотьо Младенов отново навестява Борово, за да открие обновения по програма на МТСП „Красива България“ обект.
За съжаление, през 2011 г. затваря врати „ТРИ КО ООД“. Безработицата става един от основните проблеми на малката община.

Статията е от сценарий за юбилеен филм, посветен на 30-годишнината от обявяването на Борово за град, излъчен на голям екран в НЧ "Искра" - 4 септември 2014 г.
Публикувана е в книгата ми "Истории от вчера"
към "Истории от вчера"Коментари

Популярни публикации от този блог

Добре дошли в Странджа!

Билките и техните магии за любов и раздяла

Бразая в селата Батин, Горно Абланово и Екзарх Йосиф