Във войните за национално обединение 1912-1913; 1915-1918 и 1941-1945 са загинали общо 289 души от населените места в Община Борово

Загинали от село Горна Манастирица.
1912-1913 г.

 1. Редник Рачо Тихолов Иванов – Втори пехотен Искърски полк, шеста рота, убит на 11 октомври 1912 г на полесражението при Лозенград, погребан в Лозенград;
 2. Редник Къню Димов Цанев – Втори пехотен Искърски полк, убит на 12 октомври 1912 г. при с. Инжеклари, Бунар Хисар;
 3. Редник Тотю Христов Бонев – Втори пехотен Искърски полк, шеста рота, убит на 11 октомври 1912 г. при село Инжеклари, Бунар Хисар;
 4. Редник Христо Цанев Иванчев – Втори пехотен Искърски полк, шеста рота, убит през 1912 г. при Караджакьой – Чаталджа;
 5. Редник Николай Колев Радев  - Топуза – Втори пехотен Искърски полк, безследно изчезнал при Бунар Хисар;
 6. Редник Васил Митев Василев – Четиридесет и шести пехотен полк, шестнадесета рота, убит на 11 ноември 1912 г. в Караджакьой, Чаталджа;
 7. Младши подофицер Георги Ноев Митев – Втори пехотен Искърски полк, изчезнал безследно на 18 октомври 1912 г. при Бунар Хисар;
 8. Редник Христо Манев Георгиев – Втори пехотен Искърски полк, шеста рота – убит на 15 октомври 1912 г. при село Инжеклари, Бунар Хисар;
 9. Редник Христо Генчев Георгиев – Втори пехотен Искърски полк, шеста рота, убит на 15 октомври 1912 г. при село Инжеклари, Бунар Хисар;
 10. Редник Тотю Димов Цанев – Девети конен полк, убит през 1912 г. – Щипско;
 11. Ефрейтор Колю Цанев Кънчев – Брестовишки – Втори пехотен Искърски полк, умира от рани във Военната болница в град Трън. Погребан в град Трън.

1915-1918
                                                                                                                 
 1. Редник Миню Иванов Петров – Пети пехотен Дунавски полк, втора рота. Убит на 15 март 1917 г. в село Дуня;
 2. Редник Боню Цанев Кънчев – Брестовишки – 49 пехотен полк, първа рота. Убит на 31 октомври 1915 г. в село Долно Чичови Кадарци;
 3. Редник Цаню Димов Цакев – 49 пехотен полк; четвърта рота. Ранен на бойното поле, умира във Военна болница – град Скопие;
 4. Редник Иван Бонев Колев  - Бакалов – Пети артилерийски полк. Ранен и умира на 1 ноември 1916 г. във Военна болница – град Скопие;
 5. Редник Цаню Митев Василев – Пети пехотен Дунавски полк , 16 рота, убит на 5 юли 1917 г., връх Каменица, Македония;
 6. Редник Христо Цанев Иванчев – Седми Преславски полк, 8 рота. Убит на 4 април 1917 г. с  Николаево, околия Меджидие – Северна Добруджа;
 7. Редни Митю Добрев Михов – Втори пехотен Искърски полк, 16 рота, убит на 16 февруари 1918 г. село Братин дол, Битолско;
 8. Петър Иванов Петров – удавен в Дунава;
 9. Редник Добри Манев Георгиев – почива от рани и болести в село Йовковци, Тревненско, Погребан в Горна Манастирица;


1941 – 1945

 1. Кандидат подофицер Пеню Цанев Пенев – 17 дивизионен артилерийски полк, поделение № 10, изчезнал безследно на 11 юни 1944 г. в местността Синковец – град Щип, Македония;
 2. Поручик Къню Митев Димов – 58 Пехотен полк, 16 дивизия, под 64239, убит на 21 март 1945 година в местността Тарински рид между селата Туртфелд и Торянц, околия Шинлош, Унгария.

Загинали от село Горазд.
1912-1913

1. Редник Илия Трифонов Цонев – Втори пехотен Искърски полк, 8 рота. Убит на 17 октомври 1912 при Бунар Хисар.
2. Редник Къню Петков Факиров – Втори пехотен Искърски полк, първа рота. Убит на 11 октомври 1912 – село Ериклер.
3. Редник Тодор Костов Акманов – Втори пехотен Искърски полк, 8 рота. Убит на 16 октомври 1912 при Бунар Хисар.
4. Редник Божан Енев Ангелов – Втори пехотен Искърски полк, първа рота. Убит на 10 октомври 1912 при село Ериклер.
5. Редник Петър Ангелов Станев – Втори пехотен Искърски полк, 14 рота. Убит на 7 юни 1913 г. Позиция Въртопа, Кюстендилско.
6. Редник Тодор Митев Шарков – 45 Пехотен полк, осма рота, убит на 17 октомври 1912 г. при Бунар Хисар;
7. Редник Деню Славов, убит през 1912 г.

1915-1918

1. Колю Атанасов Биолчев – убит на 17 октомври 1915 г. с Долно Чичово, Битолско.
2. Редник Иван Цонев Иванов – 49 Пехотен полк. Ранен на 16 октомври 1916, починал от раните си в запасна болница – Прилеп.
3. Редник Тодор Петков Факиров – Втори пехотен полк. Убит на 30 май 1918 г на връх Яребична.
4. Редник Колю Стефанов Габровски. Убит на 11 юни 1918 – село Завин.
5. Колю Атанасов Тодоров – 49 Пехотен полк, първа рота. Умира от раните си в армейска болница – Скопие.
6. Редник Къню Фръчилков.

1941-1945

1. Редник Колю Николов Денев – 31 пехотен Силистренски полк. Умира от раните си на 20 ноември 1944 във Втора дивизионна болница – Пловдив.
2. Редник Георги Иванов Цонев – 31 пехотен Силистренски полк. Убит на 9 септември 1944 г. Кота 1020, погребан на кота 1020.

към История, изхвърлена от сайта на община Борово


Коментари

Популярни публикации от този блог

Добре дошли в Странджа!

Билките и техните магии за любов и раздяла

Бразая в селата Батин, Горно Абланово и Екзарх Йосиф