"И ний сме дали нещо на света"

Един текст, писан в еуфорията на 24 май

            През декември 2011 г. само два месеца след встъпване в длъжност на настоящия кмет Георги Георгиев Община Борово успя да разработи и спечели проект „Експониране на местното етнографско, историческо и природно наследство” по мярка 313 «Насърчаване на туристическите дейности» на ПРСР 2007-2103 г. За такъв проект отдавна мечтаеха всички читалища в общината, може да се каже, че идеята за него зрееше отдавна, очакваше се само удобен момент за реализацията й.
            Един от основните моменти в проекта е заснимането на 35 четириминутни рекламни филмчета, които ще покажат богатството на етнографското, историческо и природно наследство на общината.


            През 2013 г. по време на първия състезателен ден на Фолклорен фестивал „От Дунав до Балкана” председателят на журито на фестивала Цветелина Георгиев даде интервю пред репортер на телевизия „Дестинация България”, в което разказа, че основният акцент в тези 35 филмчета е върху фолклорното и етнографско наследство. Двадесет и шест от 35-те филмчета представят традициите и обичаите, местния бит, тъкани, облекла, уредба на дома и двора, местни ястия, танцов фолклор, предания и легенди.


            След това интервю Илияна Найденова - автор и водещ на предаването „Фолклорът” от телевизия „Дестинация България” се свърза с Мариана Минева – директор на Дирекция „Специализирана администрация” в общината. Обсъдена бе възможността обичаите, възстановени от местните читалища, да бъдат заснети и от екипа на предаването. Така неочаквано Община Борово се сдоби с шанса етнографското и фолклорно наследство на населените места да бъде показано в по-голям обем, тъй като филмите в предаването са до 30 минути. Освен обичаите във филмите се включват  интервюта с информаторите, песни, танци и автентични носии.
            Равносметката – в центъра и на двата снимачни процеса стоят обичаите и обредите, но така също и цялото богатство от фолклорни жанрове и традиции.
По проект „Експониране на местното етнографско, историческо и природно наследство” са предвидени за заснемане и частично заснети филмите: „Кравай” и „Нашиванки” – Борово, „При лаусата”, „Симеон сърп”, „Есенни трудови празници – чуканки, беленки, гроздобер” – Обретеник, „Пеперуда” и „Начало на жътвата” – Горно Абланово и „Начало на жътвата” – Батин.


            Но това не са всички обичаи, които са запазени и възстановени от местните читалища. През 2010 г. Обретенското читалище „Христо Ботев 1928” показа в Копривщица  обичая „Изпращане на гурбет”.
            С ентусиазма на самодейците и с професионализма на екипа на телевизия „Дестинация България” – Илияна Найденова – автор и водещ и операторите Владислав Йорданов и Петър Петров бяха заснети „Кравай”, „Нашиванки” и „Бабинден” в Борово, „Пеперуда” и „Окроп” в Горно Абланово и „При лаусата” – в Обретеник и „Бразая и коледари” – в Батин.


            Това амбицира организационния екип на Фолклорен фестивал „От Дунав до Балкана”  да издирва и популяризира още местни фолклорни традиции. С проучено и съхранено фолклорно наследство могат да се похвалят само три населени места – Борово, Обретеник и Екзарх Йосиф, благодарение на дейността на дългогодишните местни краеведи – Ради Колев, Кънчо Бакалов и Илия Калинов.
            От архивите на читалищата и от спомените на местни жители членовете на Организационният комитет се сдобиха с много нови „съкровища” – особено от селата Батин, Горно Абланово и Екзарх Йосиф. Благодарение ентусиазма на местните библиотекари – Янка Илиева, Йорданка Ватева и Павлина Ванкова беше записана и съхранена информация за „Пеперуда”, „Окроп”, „Начало на жътвата” в Горно Абланово, „Коледари и бразая” и „Олелия” в Батин. Безценно съкровище за новото начинание са записаните на местен диалект сценарии на обичаите „Игнажден”, „Рибени курбани”, „Кравай от пресномелца”, играни някога на сцената на читалището в село Екзарх Йосиф. Тъй като най-добре проучен и описан е фолклорът на село Обретеник  читалищни служители Миглена Димитрова, Валентина Йорданова и Божанка Цвяткова компенсираха с активно участие във всички филми, подкрепяни непрекъснато от  местния кмет Тодор Тотев и неговата съпруга Дарина Тотева.


            Безценните си знания с нас споделиха: Мария Русева и Йовка Николаева от град Борово, Петър Цанев, Манол Георгиев и Здравка Грозданова от Батин, Симеонка Бодурова и Пенка Линкова от Екзарх Йосиф, Цанка Илиева, Денка Денева, Антония Теодосиева, Пенка Бенкова, Петър Аспарухов, Йордан Генов и Мария Маркова от село Горно Абланово
            Благодарение на Петър Цанев, Петър Аспарухов и Йордан Генов имаме информация за единствената маскарадна игра „Бразая” в селата Батин и Горно Абланово, а информация за „Бразая” в село Екзарх Йосиф може да бъде открита в историко-етнографския очерк на селото, издаден през 2014 г. по инициатива на Организационния комитет и с финансирането на Община Борово.

                  
            От Манол Георгиев записахме 12 коледарски песни от село Батин, четири лазарски песни разучиха девойчетата от Основно училище „П. Р. Славейков” – село Обретеник. Дейни участнички в самодейните състави при местното читалище и умело ръководени от тяхната учителка Величка Миланова те обикалят родното си село, а тази години посетиха и кмета на Община Борово. Автентични коледарски песни от село Горно Абланово са записани и съхранени от Йорданка Ватева и Лилия Петкова, по чиято инициатива се създадоха и съществуват лазарска и коледарска група.            До този момент от 35-те рекламни филмчета са заснети 26, като за реализацията им заслуга имат самодейците и ръководителите при читалищата в гр. Борово и селата Горно Абланово, Обретеник, Батин и Брестовица. Помощ и подкрепа за заснемането оказаха и много от местните хора, които доброволно и от сърце съдействаха на организаторите и екипите.Текстът е писан през м. април 2015 г.

към История, изхвърлена от сайта на община Борово

Коментари

Популярни публикации от този блог

Добре дошли в Странджа!

Билките и техните магии за любов и раздяла

Бразая в селата Батин, Горно Абланово и Екзарх Йосиф