"Детелина" - името на надеждата - част 2

Да надникнем в работата на някои от специалистите!
Какво работи педагогът в ЦСРИ за лица?
            
            Педагогът в ЦСРИ «Детелина» работи по предоставяне на дейностите за подкрепа «Рехабилитация и интеграция»:
-          обучения и посредничество за започване на работа;
-          индивидуална педагогическа работа за овладяване на умения и навици;
      -    групова педагогическа работа за овладяване на умения и навици;
            Разказът за същността на работата на нашия педагог е в следващите снимки. 


Какво работи психологът?

            Далеч назад в миналото на обществото останаха редица негативни явления – дискриминацията на хората с увреждания, неудобството от необходимостта да се лекува  душата, притесненията на родителите, че детето им не е като другите деца, че е различно или болно. Създаването различни социални услуги в община Борово постигна  ефект, който идва след дълги години упорита работа – приемането на различността на хората с увреждания, общественото осмисляне на факта, че те са част човешкото разнообразие. Много значимо място за постигане на най-значимите резултати в промяната на човешките нагласи заема работата на психолозите, на нашия – също. Следващите снимки няма напълно да представят работата му, защото в терапевтичните дейности има  много конфиденциалност, т. е. не всичко може да бъде заснимано и показано на обществото. Снимки ще представят само една част от работата в груповите дейности. Те показват и раждането на един от символите на ЦСРИ «Детелина» - пеперудите от боядисан ориз, творческо откритие на нашия психолог. 
            А в основните ни документи пише следното – дейност за подкрепа «психологическо консултиране», която включва:
-          индивидуално психологическо консултиране;
-          работа в група за споделяне на личен опит;
-          работа в група за провеждане на релаксиращи сеанси и т. н.


Какво работи трудотерапевтът?

            Трудотерапията е лечебен метод, при който се прилага двигателната активност под формата на трудова дейност за лечебни и трудови цели. Трудотерапията подпомага цялостното възстановяване на организма, възбужда и стимулира положително психическата активност на лицата, като я насочва в направление на конкретна, предметна, осмислена и резултатна, даваща задоволство дейност. И ако това ви звучи като от учебник, по-просто казано - целта на трудотерапията е чрез трудови дейности при възрастните хора да се съхраняват постигнатите през живота умения и навици, да се постигне личната удовлетвореност на потребителя и да се постигне обмяната на практически умения между потребителите в групата.
В ЦСРИ «Детелина» се провежда два вида трудотерапия – забавна – с лицата с физически увреждания и функционална - с лицата с интелектуални затруднения.  Снимките показват занимания с потребители от групата за забавна трудотерапия за лица с физически увреждания.Защо толкова много се гордеем с факта, че предоставяме услугите си мобилно и че потребителите на ЦСРИ «Детелина» ползват «социален транспорт» ?

            В ЦСРИ „Детелина” са настанени повече от 40 потребители извън общинския център, те са получили достъп до медицинска и социална рехабилитация, психологическа подкрепа, достъп до форми за социално включване, групови терапии, мероприятия за организиране на свободното време посредством услугата «социален транспорт». Услугата се осъществява и на територията на град Борово за хора със затруднения при придвижването. Посредством услугата «социален транспорт» над 70 от нашите потребители са изведени от социалната изолация и самотното съществуване и са взели участие в терапевтични групи и културни мероприятия. 
            През 2013 г. продължихме да реализираме една нова идея – мобилни посещения на екип от специалисти в домовете на най-трудно подвижните потребители. До 2012 г. по този начин се доставяха предимно медицинските услуги. Вече трета година мобилен екип от медицински специалист и социален работник посещава потребители по домовете им и им оказва навременна помощ в обичайната им домашна среда. 
            Ежедневно нашият бус «Детелина» може да бъде видян в това или онова населено място, в близкия град Бяла или в областния град Русе.
Следващите снимки са подредени в такава последователност, че да покажат как се предоставят услугите «социален транспорт» или как се предоставят индивидуални услуги «мобилно».  И двете услуги се доставят по предварителен график. Един от социалните работници - Марияна Георгиева, е натоварен със задължението да информира шофьорите за графика за деня. Шофьорите, а през летния сезон и огнярът, докарват потребителите в ЦСРИ или откарват екипа в дома на потребителя. По индивидуална заявка услугата «социален транспорт» може да се ползва от потребителите за посещение при личен лекар,  лекар специалист в друг град, явяване пред ТЕЛК и др. 
В мобилния екип вземат участие – четиримата социални работници – Цветелина Георгиева, Марияна Георгиева, Катерина Михайлова, Боряна Колева и медицинските специалисти – Юлиана Пашкунова – медицински рехабилитатор, Христина Христова – кинезитерапевт и Неделчо Неделчев – медицински фелдшер. 


Литературен клуб «Петък след обяд»

 Ще кажете защо има литературен клуб в социална услуга?
 Всъщност – групата  «Петък след обяд»  е за социална работа с лица с физически увреждания. Идеята една от групите да се занимава с литература, е на един от потребителите на ЦСРИ – Светла Цветкова. Дългогодишен библиотекар в Народно читалище «Искра 1898», след пенсионирането си г-жа Цветкова стана потребител на Център «Детелина». Тя предложи да се създаде такава литературна група, която да показва творческите възможности на хората с увреждания. За година и половина съществуване литературен клуб «Петък след обяд» представи редица книги на местни творци – някои от които потребители на ЦСРИ, техни близки или работещи в социалната сфера. В групата, отново по желание на потребители, се канеха местни краеведи, които разказваха за местната история, култура, етнография или се представяше творчеството на български писатели. Провеждаха се и съвместни инициатива с литературния клуб «Пламък» на читалището.

Младежки инициативи

             Център «Детелина» е чест домакин на младежки инициативи. Младите хора на възраст до 40 г. в ЦСРИ вече са почти 20. В Община Борово до началото на 2014 г. съществуват: Защитено жилище за лица с интелектуални затруднения, два дневни центъра за деца с увреждания и Дом за деца лишени от родителски грижи, в които са настанени и младежи и девойки с интелектуални затруднения. През годините утвърдихме практиката потребителите и екипите да си гостуват или да организират съвместни мероприятия. През 2013 и 2014 година бяхме домакини на следните  младежки инициативи – Баба Марта, 22 април – Международен ден на земята, 27 септември – Международен ден на туризма, Хелуин, Свети Валентин. Съвместно децата и младежите изработиха коледната украса за елхата в църквата «Света Петка» в юг. За юбилея на любимата «Детелина» подготвяме спектакъл в три картини с работно заглавие «Деца на гората». В него съвместно ще участва потребители и служители.Служителите и потребителите в ЦСРИ «Детелина»
се включват активно в обществения живот на града и общината.


            В град Борово се провежда най-големият фолклорен фестивал в Област Русе – «От Дунав до Балкана». Организаторите на фестивала са създали възможност хората с увреждания да се състезават в отделна категория. ЦСРИ «Детелина» участва ежегодно във фестивала и в разпределението на наградите.
            Три поредни – 2011, 2012 и 2013 години служителите от ЦСРИ вземат активно участие в инициативата на bTV – «Да изчистим България за един ден!».
            През 2010 г. служители и потребители на ЦСРИ «Детелина» взеха активно участие в театралната постановка на открито «Един пазарен ден от началото на ХХ век», организирана от Народно читалище «Искра 1898» - град Борово.
            ЦСРИ «Детелина» активно участва в много и различни обществени инициативи, сътрудничи и подпомага дейността на БЧК. Вече пет години сградата на  услугата  е базата, от която разпределяме помощите на индивидуалните бенефициенти по ОП «Разпределение на храни от интервенционните запаси на Европейския съюз на социално слаби лица". Домакини сме на семинари, обучения и срещи.

"Когато си беден, когато си слаб,
когато трепериш за късчето хляб,
когато отвсякъде, кой както свари,
препъва те с крак и ти удря шамари -
недей се отчайва, недей се навежда,
не си позволявай да губиш надежда!
Защото макар да е жилаво злото,
в човека все пак побеждава доброто.”
 Недялко Йорданов


                                    

Ако можех да имам едно
 
магазинче със две полички,
бих продавал ... познайте какво?
- Надежда! Надежда за всички.

"Купете! С отстъпка за вас!
Всеки трябва надежда да има!"
И на всеки бих давал аз,
колкото трябва за трима.

А на тоз, който няма пари
и само отвънка поглежда,
бих му дал, без да плаща дори,
всичката своя надежда.

                        Джани Родари

            Цветелина Георгиева – автор на текста и подбор на снимките
Дарина Маринова – подбор на музиката
Мартин Йорданов – създаване на филма
януари - февруари  2014 г.
            Снимките в този текст не са ползваните във филма. Повечето снимки, ползвани във филма, са от архива на Център „Детелина“, дори тези, чийто автор съм аз. Когато в края на 2015 г.  напуснах, не успях да си ги взема. Дано се запазят и съхранят.

към първа част
към страницата
"Детелина", името, надеждата, ЦСРИ, Борово, филм, Цветелина Георгиева

Коментари

Популярни публикации от този блог

Добре дошли в Странджа!

Билките и техните магии за любов и раздяла

Бразая в селата Батин, Горно Абланово и Екзарх Йосиф