Заблудата „демокрация“ 1999 – 2003 г.


В края на октомври 1999 г. отново се провеждат местни избори. На кметския стол сяда Бисерка Христова, из-брана с листата на Обединените демократични сили.
Както казах вече, информацията, събрана и съхранена в боровските „летописи“, е доста оскъдна и частична, но и от тогавашната преса, а и според моите спомени, едно от важните събития за мандат 1999 – 2003 безспорно е преобразуването на Основно училище „Св. Климент Охридски“ в Средно общообразователно. От бр. 217, 14 септември 2000 г., на в. „Утро“ в аванс научаваме за посещението на премиера Иван Костов на първия учебен ден в град Борово, по повод откриване на новото СОУ. От последния абзац става ясно, че изборът на общината, освен че е след получена покана от кметицата Христова, е и признание, защото: „Борово е една от малкото общини, в която заетите в бюджетната сфера си получават навреме заплатите и полагащите се добавки. Явно това също е натежало при избора на Костов къде да посрещне първия школски звънец“.
Бр. 219, 16-17 септември 2000 г., в. „Утро“ – Младен Любенов в статия със заглавие „Костов подари компютър на училището в Борово“ пише:
„На добър час на СОУ „Св. Климент Охридски“ към светли бъднини! “, написа Иван Костов в летописната книга на новооткритото средно училище в община Борово, Русенско, където присъства на празника за първия учебен ден. От името на Министерския съвет школото получи компютър за кабинета по информатика.
Точно в 8:30 часа Костов се смеси с множеството в читалището и изгледа с подчертан интерес подготвената от децата програма. Компания му правеха митрополит Неофит, областният управител Йордан Борисов, заместничката му Маргарита Гарвалова, депутатът проф. Петър Ненов, председателят на СДС в Русенско Тодор Бонев и секретарят на партията Юлиян Трифонов.
Направи впечатление промяната в поведението на шефа на изпълнителната власт – вместо досегашната си строга деловитост той демонстрираше общителност и щедро раздаваше поздрави и усмивки по време на пешия си преход от читалищния салон до училището.
В мандат 1999 – 2003 г. не се чества кръгла годишнина от обявяването на Борово за град, но се подема нова инициатива, която тогава не се случва, но се реализира няколко години по-късно – общоградското честване навръх Нова година. Това е инициатива на Общината за посрещане на новото хилядолетие. Огромното количество сняг, както и спрелият поради бедствието ток, отменят инициативата.
Милениумът протича без предсказваните катаклизми, животът все още е борба с безизходицата, липсата на пари, опит да се изгражда, укрепва, съхранява и съзидава. Въпреки недоимъка Борово се сдобива с покрит пазар. Танцовият ансамбъл „Искрица“ продължава да разнася славата на Борово в България и извън нея. За съжаление през 2000 г. Центърът за работа с деца приключва съществуването си, а Народно читалище „Искра“ приютява и осиротялата „Ритмика“.
В читалището животът кипи, въпреки че това са най-бедните и гладни години за тази най-българска институция. От вестниците научаваме, че читалището се заема да възстанови пресъздаването на празника Трифон Зарезан, който земеделският министър Венцеслав Върбанов пожелава да почете в Борово на 1 февруари. За премиера се готви Театралният самодеен състав, който работи върху постановката „Мераци“, адаптирана по едноименната пиеса на Ганчо Мартинов. Зрителите ще я видят през март – април, веднага след Мартенски културни празници, обединяващи 1 март, Ден на самодееца, Националния празник 3 март и 8 март... Любителите на театралното изкуство вероятно познават трупата от постановката ѝ „Четирите посоки на света“ по Петър Анастасов, играна през миналия сезон.
Във вестник „Пенсионери“ от 25.09 – 1.10.2002 г. в статията „Градчето, заселено в мене“ четем спомени на почетния гражданин на Борово – Христо Черняев.
„Борово – градът на моето юношество и младост, ми е скъп и мил, защото всяко кътче живее в най-хубавите ми спомени. И е топло на сърцето ми, защото китното градче от Дунавската равнина всъщност е заселено в мене.“
В писането на проекти – и тогава, и сега – имаше мода. Тогава модерни бяха две теми – екология и интеграция на малцинствата. Имаше национални кампании „За чиста околна среда“, Световен ден на земята, тревога за съдбата на планетата и още много други неща, по които се кандидатстваше, за да се намерят пари за позакъсалите общински дейности.
На 4 септември 2002 година Борово удостоява със звание „почетен гражданин“ Цецко Колев – художествен ръководител на детския фолклорен танцов състав „Искрица“ при НЧ „Искра“. Той става шестият почетен гражданин на Борово. Преди него подобна чест е оказана на местните общественици Ради Колев и Андрей Костов, на поета Христо Черняев, олимпийския шампион Христо Марков, бизнесмена спомоществовател Игнат Канев.
Званието „Почетен гражданин“ Цецко Колев получава заради цялостната му творческа, хореографска и музикално-педагогическа дейност. Създаденият от него през 1993 година танцов състав „Искрица“ разнася славата на Борово по национални и международни сцени.
През 2003 г. за почетен гражданин на община Борово е обявена голямата народна певица, родена в Горно Абланово, Руска Недялкова.
Един от първите проекти тогава се реализира в Средното общообразователно училище в Борово, с помощта на първия доброволец от Корпуса на мира Тайлър Спаркс – открит е новообзаведен компютърен кабинет. По традиция той е открит на 5 септември 2002 г.
През 2002 г. по програма ПЛЕДЖ е създаден СНЦ „Общински информационен център“, благодарение на който в Борово започва доставката на интернет. Между 2002 и 2006 г. в Борово работят трима доброволци от Корпуса на мира, които обучават местните общности да разработват проекти.
През последната от мандата 2003 г. се случват няколко важни събития:
През април с тържествен концерт читалище „Искра“ в Борово чества своята 105-годишнина. С „Великденска магия“ са отбелязани и десетте години от създаването на детския танцов ансамбъл „Искрица“, с ръководител Цецко Колев, както и финализирането на проект „Екоцентър“.
От в. „Утро“ научаваме, че Читалище „Искра“ в град Борово е спечелило конкурс по програма SPA към Корпуса на мира за обществен еко-информационен център. Целта на програмата е да приобщава населението към решаване на възникващите екологични проблеми, а те да се превърнат във важна брънка на общинската стратегия за опазване на околната среда.
Не остава назад и Средното общообразователно училище, то печели проект „Шанс за ромските деца“, който се финансира от фондация „Отворено общество“. Работата по проекта предвижда допълнителни занимания с деца от малцинствените групи, за да се попълнят пропуските в знанията им. В програмата на проекта са включени ученици от град Борово, както и от селата Горно Абланово, Обретеник, Баниска и Бъзовец.
През 2003 г. Общината се опитва да създаде нова и по-успешна система за сметосъбиране. От в. „Бряг“ научаваме, че в Борово общинарите са забранили в уличните контейнери да се изхвърлят животински и растителни отпадъци. Общината планира подмяна на контейнерите в административния център с контейнери тип „Бобър“, както и сключване на договор с фирма за сметосъбиране. По предложение на заместник-кмета Велико Игнатов съветниците дават възможност по заявка на граждани на определени места да бъдат оставени открити контейнери от стария тип за изхвърляне на тор, но срещу допълнително заплащане.
Отново от в. „Бряг“ и Румен Радев узнаваме, че 207 389 лева са неразплатените сметки, а има и заем от 19 840 лева от 2002 година, който трябва да се покрие от новия бюджет на община Борово. Финансовата рамка е приета с 9,6% дефицит, изразяващ се в недостиг на близо 140 хил. лв. Във всички дейности на Бюджет 2003 средствата за работна заплата са разчетени за 12 месеца. В общинската администрация ще работят 43 души със средно месечно възнаграждение 387,09 лв., а от 1 юли – 400,06 лв. Най-големите капиталови разходи се предвиждат за из-граждане на улично осветление, тротоари в населените места, пречиствателна станция и канализации в Борово. За съжаление, до края на мандата тези предвиждания не се реализират.
Традициите да се чества като най-голям празник в годината 5 септември се запазва и през този мандат, както и това, че всички по-големи мероприятия се консолидират около тази дата. Всяка година датата 5 септември се отбелязва с различни инициативи.
За 76-тия си рожден ден почетният гражданин на Борово Игнат Канев посещава града и общината. 


Статията е от сценарий за юбилеен филм, посветен на 30-годишнината от обявяването на Борово за град, излъчен на голям екран в НЧ "Искра" - 4 септември 2014 г.
Публикувана е в книгата ми "Истории от вчера"
към "Истории от вчера"

Коментари

Популярни публикации от този блог

Добре дошли в Странджа!

Билките и техните магии за любов и раздяла

Бразая в селата Батин, Горно Абланово и Екзарх Йосиф