Боровското съкровище се върна в Борово

В края на 2014 г. боровчани получиха общ коледен подарък – сдобиха се с реплика на своето прочуто сребърно съкровище. То се съхранява в Националния исторически музей в София, а Русенският исторически музей има копие. Със средства от Оперативна програма за развитие на селските райони, мярка 313 по проект „Експониране на местното историческо, етнографско и културно наследство” бе изработена реплика, която завинаги ще остане в градчето.


Тя е изработена с разрешение на Министерство на културата, като са спазени автентичната технология при изработката – среброто е със сертификат 9999, купено от Монетния двор, заготовката на материала е на ковашко огнище, разкрояването и свързването са направени чрез специална заварка, патинирано е на огън, а позлатата е от чисто 22-каратово листово злато. Майсторът изработил Боровското съкровище се казва Веселин Райков и е от Брестница.
Боровската реплика беше изложена в навечерието на Коледа, първите й посетители бяха четвъртокласниците от Основно училище „Св. Климент Охридски” с класен ръководител Нели Димова. За историята на намирането му им разказа сам кмета на Община Борово – Георги Георгиев.


Сребърно съкровище от Борово е паметник на древната тракийска култура,  открито е през 1974 г. по време на есенна оран в местността Сиври тепе, на 2 км от гр. Борово от Трайчо Великов Стоев и Дино Иванов Динов. Представлява царски ритуален сребърен сервиз с позлата, състои се от пет съда – три ритона с протомене на бик, кон и сфинкс, каничка и купа. Датиран е към ІV в. Пр. Хр. Надписите на два от ритоните и на каничката споменават името на тракийския цар Котис /383-359 пр. Хр./


            Най-интересният съд е каничката, нейната дръжка не е била открита, но подобно на ритоните и тя най-вероятно е използвана като смесителен съд. Траките размесвали виното с вода за ритуални цели. Фигуралната украса не само я прави неповторим артефакт, но носи много информация за ритуалните действия, свързани с празниците на Дионисий. До отвора на дъното са разположени три водоплаващи птици, според Георги Китов – лебеди. В тракийската митология водоплаващата птица е медиатор между световете на живи и мъртви. Следват два фриза – първият показва сцени от култа към Дионисий, в пира взема участие митологичния герой Херакъл; във втория са разположени сподвижниците на бога – вакхани и сатири.


            Ритоните пречиствали ритуалната смес от вино и вода, правили я свещена. Изображенията на ритоните също са свещени – компилация от невидимия и видим свят. Сфинксът е може би най-популярният съд от съкровището. Той възхвалява мъдростта и силата – главата е на жена, тялото на лъв с крила. Вторият ритон е с протомене на кон – свещеното животно на траките, а третият – на бик, симвлизиращ силата. Образът на бика в тракийската митология се поставял редом с този на Великата богиня, той символизирал мъжкото начало в природата и се свързвал с оплодителната енергия на слънцето.
            Последният съд е блюдо с две дръжки, захванати посредством апликации на брадати сатири. На дъното на блюдото се открива интересна сцена – митично животно – крилат грифон с тяло на лъв и глава на орел, напада сърна.
            В какво се състои значението на Боровското съкровище – без съмнение то е дело на тракийски майстори, вероятно работили в Северна България. Елинистичното влияние се подразбира, цялото тракийско изкуство е повлияно от културата на Древна Гърция. И тук оттласкването на Боровското съкровище от гръцката традиции и  акцентиране върху особеностите на тракийското световъзприемане, самостоятелността в изображенията на герои и сцени, както и перфектността на тракийската ювелирна техника го правят важно и значимо за националната културна съкровищница.
            Отново в Борово, завинаги в Борово – Боровската реплика, единствена и уникална вече е в родния град. Гражданите и гостите на града ще могат отново да я видят по време на празниците на града – 5 септември 2015 г.

Текстът е писан – м. декември 2014 г.

Снимките на каничката са от оргинала и от репликата

Коментари

Популярни публикации от този блог

Добре дошли в Странджа!

Билките и техните магии за любов и раздяла

Бразая в селата Батин, Горно Абланово и Екзарх Йосиф